Privacybeleid

Privacybeleid

1 – Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Notariaat Salland. Notariaat Salland is de eigenaar van de website notariaatsalland.nl. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Notariaat Salland omgaat met de persoonsgegeven die worden verkregen via deze website.

De persoonsgegevens die door de bezoeker via deze website worden verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het beantwoorden van gestelde vragen en het voeren van correspondentie;
  • Het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met Notariaat Salland;
  • Om Notariaat Salland een beter beeld te doen krijgen van de bezoekers van de website en haar cliënten ten einde haar dienstverlening en de website verder te ontwikkelen en te verbeteren en aan te passen aan de persoonlijke voorkeuren van de bezoekers en de cliënten van de kantoor;
  • Verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
  • Het samenstellen van (publiekelijk beschikbare) gebruik-statistieken en het beveiligen van de website.

2 – Beveiliging persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens van de bezoekers van de website worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Notariaat Salland houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, alsmede aan de beroepsregels inzake geheimhouding.

3 – Gebruik van cookies

Notariaat Salland kunnen op deze website gebruik maken van zogenaamde 'cookies' die door de browser worden opgeslagen op de computer van de bezoeker. Cookies worden gebruikt om de identiteit van de bezoeker te kunnen vaststellen en om het gebruik van deze website te vergemakkelijken. Voorts worden de cookies gebruikt om de doeltreffendheid van de website te onderzoeken.

Indien de bezoeker dit niet wenst kan het gebruik van cookies worden voorkomen door de browserinstelling op de computer te wijzigen. Dit kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website wordt verminderd, danwel dat de website geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

4 – Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd door Notariaat Salland. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze webpagina en zijn vanaf die bekendmaking van kracht.

5 – Vragen en contact

Bezoekers van de website die vragen hebben over dit privacybeleid of anderszins contact met Notariaat Salland willen leggen kunnen daartoe een e-mail sturen.