Verkoop bij inschrijving woonhuis Het Hoogeland 19 te Heeten

Verkoop bij inschrijving woonhuis Het Hoogeland 19 te Heeten

NOTARIAAT SALLAND
PROCEE OORS VAN DER WERF ROELOFS

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING WOONHUIS HET HOOGELAND 19 HEETEN
Notariaat Salland te Raalte zal op verzoek van de eigenaar op maandag 20 april 2020 's morgens
om tien uur (10.00 uur) op hun kantoor aan de Munstersestraat 8 (8102 CB) te Raalte bij
inschrijving verkopen:

het woonhuis met bijbehorende opstallen, ondergrond, erf en tuin, staande en gelegen te Heeten
aan het Hoogeland 19 (8111 CE), kadastraal bekend gemeente Raalte, sectie H, nummers 4962
en 5209, tezamen groot zestien are en drie en twintig centiare (16 a 23 ca).

De bezichtingen gaan vooralsnog door. Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met de RIVM-maatregelen voor wat betreft het coronavirus wanneer u de woning gaat bezichtigen.

Bezichtigingen op:
- woensdag 25 maart 2020, van 16.00 uur tot 18.00 uur;
- zaterdag 28 maart 2020, van 10.00 uur tot 14.00 uur, en
- vrijdag 10 april 2020, van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Betaling en aanvaarding uiterlijk op 15 juni 2020.

Documenten:
Inschrijvingsformulier (def).pdf
verkoopvoorwaarden (def).pdf
Ontwerp koopovereenkomst.pdf
bijlagen bij verkoopvoorwaarden.pdf

Foto's:
Foto 1 (website).jpeg
Foto 2 (website).jpeg
Foto 3 (website).jpeg
Foto 4 (website).jpeg