Verkoop bij inschrijving perceel bouwterrein te Mariënheem

Verkoop bij inschrijving perceel bouwterrein te Mariënheem

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
PERCEEL BOUWTERREIN TE MARIËNHEEM

Notariaat Salland te Raalte zal op verzoek van de eigenaar op dinsdag 11 juni 2019 's middags
om twee uur (14.00 uur) op hun kantoor aan de Munstersestraat 8 (8102 CB) te Raalte bij inschrijving verkopen:

een perceel bouwterrein gelegen aan de Ten Haveweg te Mariënheem, kadastraal bekend gemeente Raalte, sectie P, nummer 1518, groot zeventien are en vijftig centiare (17 a 50 ca).

Betaling en aanvaarding uiterlijk op 1 november 2019.

Gegadigden dienen bij de inschrijving een verklaring van hun bankrelatie te kunnen overleggen betreffende hun financiële gegoedheid, alsmede een geldig legitimatiebewijs.

De verkoopvoorwaarden, inschrijvingsformulieren en verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar op genoemd notariskantoor te Raalte, alsmede te downloaden via de website.

Munstersestraat 8, Postbus 56, 8100 AB Raalte | T: 0572 35 88 33 | E: raalte@notariaatsalland.nl
www.notariaatsalland.nl

inschrijvingsformulier.pdf
verkoopvoorwaarden.pdf
bijlage 1 verkoopvoorwaarden.pdf
bijlage 2 verkoopvoorwaarden (landschappelijk inpassingsplan).pdf