Notariaat Salland geeft vervolg aan bijeenkomsten over gevoelig onderwerp

Notariaat Salland geeft vervolg aan bijeenkomsten over gevoelig onderwerp

Notariaat Salland geeft vervolg aan bijeenkomsten over gevoelig onderwerp

Informatie over (levens)testament zet vele Sallanders aan het denken

Een notaris is een man of vrouw van de klok. Toch moesten Erik Roelofs en Ellen Willems onlangs noodgedwongen tien minuten later beginnen met hun informatieavond ‘Neem de regie over jouw (levens)testament’. Ze konden echter prima leven met de reden, want uit alle hoeken van het Holstohus in Olst moesten stoelen worden aangerukt. “Wat een opkomst!”, riep Roelofs dan ook in zijn openingswoord.

Het blijkt dat Notariaat Salland een geweldige weg is ingeslagen door de regio in te trekken met presentaties over gevoelige onderwerpen. In dit geval dus met het (levens)testament. De overweldigende belangstelling heeft er al voor gezorgd dat extra avonden zijn ingelast en wel op:
- di. 9 april in het Langhuus in Wijhe, aanvang 19.30 uur (inmiddels VOL)
- do. 11 april bij Brasserie Zwakenberg in Raalte, aanvang 19.30 uur
- ma. 15 april in ’t Kerkhuus in Heino, aanvang 19.30 uur.

‘Tour de Salland’

Met de ‘Tour de Salland’ wil Notariaat Salland benadrukken hoe belangrijk ze het vindt om bij tijd en wijle het eigen kantoor te verlaten en haar regio in te trekken. Maar natuurlijk gaat het bij een notaris vooral om de inhoud. Het (levens)testament is een thema waarbij veel mensen de neiging hebben de kop in het zand te steken. Dit struisvogelgedrag kan echter verstrekkende gevolgen hebben en dus wil het notariaat de Sallander graag bijpraten over erfecht, erf- en schenkbelasting, de eigen bijdrage in de zorgkosten en het (levens)testament.
Als de aftrap in Olst een voorbode is voor de gehele serie van vier informatieavonden, dan belooft het nog wat! Op een hele toegankelijke wijze brachten Roelofs en Willems de angels rondom het (levens)testament voor het voetlicht. Zo is het sinds 2003 in de wet geregeld dat de langstlevende echtgenoot automatisch alle goederen in bezit krijgt, maar ook de schulden op het bord. Belangrijk voor de kinderen: zij krijgen pas hun erfdeel als de langstlevende is overleden, maar over deze papieren erfdelen is na het overlijden van de eerste ouder wel direct erfbelasting verschuldigd. Een eyeopener voor een groot aantal mensen, zo bleek uit de reacties.
De ogen gingen zeker ook open bij het verhaal over schenkingen. Dat je een eenmalig grote schenking mag doen van 26.040 euro. En als het wordt gebruikt om iemand te helpen met een eigen woning, dan is het zelfs mogelijk om – verspreid over drie jaren - 102.100 euro te schenken. “Dit geldt in principe alleen voor 2019”, hield Roelofs zijn gehoor voor. “Of het in 2020 ook nog geldt, is maar afwachten. Het wordt per jaar bekeken door de politiek, dus...”
De informatie, handvatten en tips werden opgezogen door het in grote getale aanwezige publiek. Maar, het is natuurlijk niet gewenst om tijdens zo’n avond in te gaan op de persoonlijke situatie. Notariaat Salland nodigt iedereen daarom graag uit voor een (gratis) testamentcheck op één van de vestigingen. “En maak vooral niet de fout door te denken dat een (levens)testament alleen voor ouderen is. Er kan ons allemaal iets overkomen. Prins Friso ging ook alleen maar op wintersport…”, aldus Roelofs. “In een levenstestament kun je in ieder geval aangeven wie in zo’n situatie jouw belangen behartigt, zowel op vermogensrechtelijk als op medisch gebied. Door zelf tijdig de regie te nemen wordt voorkomen dat een kantonrechter een bewindvoerder zal moeten aanwijzen.”

Belangstellenden voor één van de informatieavonden worden verzocht zich vooraf aan te melden via respectievelijk raalte@notariaatsalland.nl of 0572 358 833 en heino@notariaatsalland.nl of 0572 392 233, zodat het kantoor weet op hoeveel personen ze kan rekenen. De toegang is gratis en de koffie staat klaar. In het kader van de privacywetgeving worden jouw gegevens alleen gebruikt voor het registreren van de aanmelding.