Notariaat Salland gaat op herhaling met lezing over (levens)testament

Notariaat Salland gaat op herhaling met lezing over (levens)testament

Vorige informatieavonden leverden in no-time een volle zaal op

Notariaat Salland gaat op herhaling met lezing over (levens)testament

WIJHE – Het is voor een notariskantoor niet gemakkelijk om naar buiten te treden. Je hebt vaak te maken met gevoelige informatie en je kunt ook niet schreeuwerig overkomen. Toch heeft Notariaat Salland een prima weg gevonden door met enige regelmaat informatieavonden te organiseren. Met name de lezingen over het (levens)testament slaan ontzettend goed aan.

In het voorjaar zijn vier informatieavonden georganiseerd en er was telkens sprake van een overvolle zaal. Alle reden voor Notariaat Salland om op woensdag 30 oktober op herhaling te gaan met ‘Neem de regie over jouw (levens)testament!’. Als locatie is opnieuw gekozen voor het Langhuus in Wijhe. Gezien de grote aanloop is het noodzakelijk om je van tevoren aan te melden om een inschatting te maken van het benodigde aantal stoelen.
Notaris Marjon van der Werf en kandidaat-notaris Ellen Willems-Damman hoeven tijdens de avond eigenlijk niet meer te benadrukken dat het voor iedereen verstandig is tijdig met het (levens)testament aan de slag te gaan. Het maakt niet uit hoe oud je bent. “Het gemis van een testament kan namelijk verstrekkende gevolgen hebben voor een nabestaande.”

Informeel
In een levenstestament beschrijf je hoe bepaalde zaken moeten worden geregeld op het moment dat je daar zelf geestelijk of lichamelijk niet toe in staat bent en wie dat voor jou mag doen. Dan kan het gaan om beheer van vermogen, verkoop van de woning, voortzetting van het bedrijf en wensen op het gebied van medische behandeling en verzorging. Door het zelf tijdig te regelen, voorkom je dat een bewindvoerder of curator moet worden aangesteld.
Tijdens de avond worden tevens uitstapjes gemaakt richting erfrecht, belastingbesparing en een onderwerp als de eigen bijdrage in de zorg. “Belangrijke informatie, maar we brengen het op een informele en inspirerende manier voor het voetlicht. En we juichen het natuurlijk toe als er vragen worden gesteld.”

Kantoor Wijhe
Een informatieavond is natuurlijk niet bedoeld om lang stil te staan bij de persoonlijke situatie. Daarvoor heten de notarissen je van harte welkom voor een gratis testamentcheck op één van de vier (Wijhe, Olst, Heino en Raalte) vestigingen. Overigens krijgt kantoor Wijhe – locatie Oranjelaan 5 – per 1 november iedere dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 een spreekuur om korte vragen te beantwoorden en/of een afspraak te maken.

Wat: informatieavond ‘Neem de regie over jouw (levens)testament’
Wie: Notariaat Salland
Waar: het Langhuus in Wijhe
Wanneer: woensdag 30 oktober 19.30 uur
Hoe: meld je van te voren aan via wijhe@notariaatsalland.nl of bel met 0570 561 324.
Kosten: de informatieavond is gratis toegankelijk en de koffie staat klaar
Privacy: jouw gegevens worden alleen gebruikt voor het registreren van de aanmelding.